Když stránka neoplývá návštěvníky

Návštěvnost té které internetové stránky je věc prvořadé důležitosti. Kdyby…