Jak nahoru, tak i dolů 

Teprve později někdy před středověkem, asi se neví kdy, vytesal…