Site Loader

Jsou případy, kdy je zkrátka let z nějakého důvodu zrušen. Ovšem kdyby byl této praxi dán volný průběh, mohl by z toho být obří problém. Protože by si pak aerolinie dělaly, co by se jim zlíbilo, a lidé by neměli ani špetku jistoty a důvěry v leteckou přepravu. A proto je tato záležitost na území Evropské unie, Švýcarska, Norska a Islandu dokonale obhospodařena náležitými předpisy.
Člověk, který tak letí v rámci těchto zemí, z některé z těchto zemí odlétá nebo využívá služeb letecké společnosti mající sídlo v této části světa, tak má jistotu, že bude odškodněn, pokud nastane vinou aerolinií některá z konkrétně definovaných situací. Pokud bychom si to tu zestručnili, má člověk nárok na peněžní kompenzaci, pokud:

letadlo na stojánce

  • mu o zrušení nebylo dáno vědět aspoň dva týdny předem,
  • pokud o tom nebyl informován jeden až dva týdny předem s nabídkou náhradního letu odpovídajícího zhruba parametrům zrušeného původního letu,
  • pokud ho neinformovali méně než sedm dní předem spolu s nabídkou letu, jenž ještě více odpovídá parametrům zrušeného letu.

To ovšem zároveň pouze v případě, že za zrušení letu může něco, co mohla dotyčná letecká společnost předvídat a ovlivnit.
Odškodné tak pasažérům nenáleží v případech, kdy je zpoždění zapříčiněno

  • špatným počasím,
  • přírodní katastrofou,
  • bezpečnostní situací,
  • stávkou třetí strany,
  • či omezením letového provozu.

odlet letadla
A jak má člověk poznat, kdy má na odškodnění nárok? A jak se ho má následně domoci, pokud se letecká společnost vykrucuje nebo nekomunikuje?
Pak se sice může soudit sám, což je ale hodně složité a s nejistým výsledkem, nebo to nechat na právnících, kteří se touto problematikou zaobírají a kteří mu pomohou se k odškodnění dostat. Sice logicky ne zadarmo, ovšem s tím, že si provizi vezmou teprve poté, co člověku ony peníze vymůžou.
Což je hodně dobrá služba, nemyslíte?