Site Loader


S rychlým vývojem lékaÅ™ské vÄ›dy zaznamenala již dříve možná trochu obávaná liposukce závratné zmÄ›ny a revoluÄní metody, které pÅ™inášejí stále lepší výsledky a pÅ™itom jsou Å¡etrné a není důvod se jich obávat. Pro liposukci – odstranÄ›ní pÅ™ebyteÄné tukové tkánÄ› v oblasti bÅ™icha, boků, kyÄlí, stehen apod. se dnes rozhoduje stále více mužů i žen. Není tedy jen výsadou žen. NaÅ¡e klinika se těší zájmu Å¡iroké klientely a díky Å¡piÄkovému vybavení nabízí v oblasti plastické chirurgie, konkrétnÄ› estetické medicíny ty nejlepší služby v republice. Moderní metody liposukce zaruÄují minimální rizika a maximální výsledky. Máte -li pochybnosti, jestli právÄ› pro Vás je nÄ›která z metod vůbec vhodná, garantujeme, že najdeme takovou metodu, která Vám pomůže vyÅ™eÅ¡it nadbytek tuku a to bezpeÄnÄ› a s jednoznaÄnÄ› zaruÄeným dobrým výsledkem. Metody, které provádíme na naší klinice jsou velmi srozumitelnÄ› popsány na naÅ¡ich internetových stránkách tak, že jim porozumí opravdu každý. Pokud Vás slova nepÅ™esvÄ›dÄí, není nic snazšího, než využít možnosti domluvit si konzultaci, kde Vám vÅ¡e podrobnÄ› vysvÄ›tlíme a seznámíme s postupem a konkrétní metodou, aÅ¥ už se bude jednat o vibraÄní liposukci, kombinaci s laserem nebo lipotransfer Äi kryolipolýzu.

RevoluÄní metodou liposukce je metoda lipotransferu, která je revoluÄní pÅ™edevším v tom, že je svým způsobem nejpÅ™irozenÄ›jší – jedná se o pÅ™esouvání tuků z míst, kde je tuku nadbytek do míst, kde naopak tuk schází. Tato metoda, se kterou má naÅ¡e klinika již více jak jedenáct let ty nejlepší zkuÅ¡enosti, nabízí napÅ™. možnost provést v rámci zákroku u žen zvÄ›tÅ¡ení prsou. VaÅ¡e tÄ›lo Vám pomůžeme podle VaÅ¡eho přání vytvarovat jeho vlastními buňkami. Na první pohled velmi jednoduché a pÅ™irozené Å™eÅ¡ení, které pÅ™ináší ty nejlepší výsledky a eliminuje další zákroky. Zeptejte se nás na to, jak můžeme pomoci právÄ› Vám.